top of page

Навчальний процес

Admissions: Section Title

01

Приватний ліцей "Бейт Менахем Любавич" - це

Навчальний заклад з етнокультурною складовою навчального плану, яка передбачає вивчення івриту, історії та культури єврейського народу

02

Послуги

Комплекс заснований на колективній формі власності і надає освітні послуги, пов’язані з одержанням початкової загальної, базової загальної середньої та повної загальної середньої освіти

03

Структура

Початкова школа

(1-4 кл.)

Середня школа

(5-9 кл.)

Старша школа

(10-11 кл.)

Admissions: Services
Bar Chart
Admissions: About

04

Цінності

Розвиток єврейської особистості;

духовна єдність поколінь;

зростання шляхом навчання;

лідерство через інновації

05

Принципи діяльності

Інтеграція в міжнародний освітній простір;

виховання поваги до культурних цінностей єврейського народу;

прозорість і публічність;

наступність системи освіти;

гуманізм;

єдність навчання, виховання та розвитку

06

Місія

Створювати освітнє середовище з етнокультурним напрямком, в якому дитина росте і розвивається в умовах єврейських традицій виховання, рівності та вчиться змінювати світ на краще

Bar Chart

07

Візія

лежить у площині формування суспільства майбутнього та відродження єврейської нації, в забезпеченні якісної освіти для задоволення потреб міжнародного співтовариства

08

Інклюзивне навчання

Навчання учнів здійснюється з урахуванням особливостей освітніх потреб на основі використання особистісно-орієнтованого підходу

09

Індивідуальний підхід

Створення умов для активної і організованої роботи всіх учнів, у той же час для індивідуального підходу до кожного із них з метою забезпечення успішного навчання і розвитку їх потенційних можливостей

10

Пріоритетні напрямки роботи

Поглиблене вивчення етнокультурної складової, а саме мови іврит та традицій єврейського народу;

навчання дітей згідно єврейським традиціям виховання;

формування активної життєвої позиції у житті школи та єврейської громади;

 

10

формування багатомірного освітнього простору для дітей, зорієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання, виховання та єврейський компонент;

формування високого рівня інформаційної культури кожного учасника освітнього процесу;

10

реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання;

впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи.

11

Основні завдання діяльності закладу

Створення належних умов для функціонування системи освіти закладу освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини на єднанні сімейного та етнокультурного виховання;

сприяння гуманізації відносин в закладі та сім'ї;

 

11

забезпечення суттєвого зростання якості освіти, створення комплексу умов рівного доступу до неї;

впровадження заходів у освітній діяльності, спрямованих на розвиток усвідомленого вибору та наступного освоєння навчальних професійних знань і навичок;

11

запровадження в освітній процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей;

створення шкільного середовища, що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку;

11

створення інформаційно-навчального середовища, упровадження новітніх відкритих навчальних систем і відповідних педагогічних технологій;
 

11

впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи;

виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям;

11

створення умов впровадження початкової освіти Нової школи;
створення умов впровадження базової середньої освіти Нової школи.


 

bottom of page