top of page

Оцінювання здобувачів освіти

Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти урегульовано такими документами:

ДЛЯ 1-4 КЛАСІВ:

  • Наказ МОН України від 13.07.2021 року №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».

ДЛЯ 5-6 КЛАСІВ:

  • Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);

  • Накази Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»;

  • Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 р. № 289 (чинні для 5 класів);

  • Лист МОН від 06.08.2021 №4.5/2303-21 Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах ззсо за державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».

ДЛЯ 7-11 КЛАСІВ:

  • Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки України № 621 від 08.05.2019, № 268 від 01.03.2021), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369;

  • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13 квітня 2011 р. № 329, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304) (чинні для 7 – 11 класів);

  • Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08. 2013 р. № 1222 із змінами, додаток 2 (чинні для 7 – 11 класів).

​​​​

Критерії оцінювання здобувачів освіти 7-11 класів:

Загальні критерії оцінювання здобувачів освіти 5-6 класів

bottom of page