top of page

Прийом до 1 класу

Список дітей на зарахування до складу учнів першого класу приватного ліцею "Бейт Менахем Любавич" в 2023-2024 н.р.:

  • Ліжник Максим Анатолійович

  • Пека Леонтій Сергійович

  • Сизько Артем Олегович

  • Тимофєєва Віра Михайлівна

Прийом документів до 1-го, 10-го класу приватного ліцею "Бейт Менахем Любавич" здійснюється в дистанційному та очному режимі.

Необхідний перелік документів:

  • Заява;

  • Свідоцтво про народження;

  • Табель навчальних досягнень (для 10 класу).

  • Документи надсилайте на пошту: school.oravner@gmail.com

 

НОРМИ СТАТТІ 9 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про повну загальну середню освіту"

Зарахування дітей до закладу освіти на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти забороняється, крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти.

До комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

проживають на території обслуговування закладу освіти;

  • є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;

  • є дітьми працівників цього закладу освіти.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти.

Зарахування дітей до державних, комунальних закладів освіти для здобуття базової середньої освіти може здійснюватися на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти, на продовження навчання в ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.

 Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти для здобуття профільної середньої освіти (академічного або професійного спрямування) відбувається на конкурсних засадах. Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

bottom of page